เส้นทางไปนครนายก

ปัจจุบัน การเดินทางไปจังหวัด นครนายก ไปได้ทางเดียว คือ ทางรถยนต์ จากกรุงเทพฯ สามารถไปนครนายกได้ ๒ เส้นทาง คือ เส้นทางแรก แยกรังสิต ตามทางหลวงหมายเลข ๓๐๕ เลียบคลองรังสิต ผ่านอำเภอองครักษ์ ระยะทาง ๑๐๕ กม. อีกเส้นทางหนึ่ง ตามทางหลวงหมายเลข ๑ เลี้ยวขวา ที่หินกอง ไปตามถนนสุวรรณศร ทางหลวงหมายเลข ๓๓ จนถึง นครนายก ระยะทาง ๑๓๗ กม.
ทางรถโดยสาร จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสาร ทั้งรถธรรมดา และรถปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่ง สายเหนือ (หมอชิต) มีเส้นทางเดินรถ ๒ เส้นทาง

๑. เส้นทางกรุงเทพฯ - หินกอง - นครนายก
รถโดยสารปรับอากาศชั้น ๑
รถสาย 58 , 59 (กรุงเทพฯ - นครนายก - ปราจีนบุรี) เที่ยวแรก เวลา ๐๕.๐๐ น. เที่ยวต่อไปทุกๆ ๒๕ นาที เที่ยวสุดท้ายเวลา ๒๑.๐๐ น.


รถสาย 60 (กรุงเทพฯ - อรัญประเทศ) เที่ยวแรกเวลา ๐๕.๓๐ น. เที่ยวต่อไป ออกทุก ๑ ชม. เที่ยวสุดท้ายเวลา ๑๖.๓๐ น. อัตราค่าโดยสารคนละ ๖๕ บาท

รถโดยสารธรรมดา
รถสาย 58 , 59 (กรุงเทพฯ - นครนายก - ปราจีนบุรี) เที่ยวแรกเวลา ๐๔.๔๕ น. เที่ยวต่อไปออกทุก ๓๐ นาที เที่ยวสุดท้ายเวลา ๑๙.๓๐ น.


รถสาย 60 (กรุงเทพฯ - อรัญประเทศ) เที่ยวแรกเวลา ๐๕.๓๐ น. เที่ยวต่อไปออกทุก ๑ ชม. เที่ยวสุดท้ายเวลา ๑๖.๓๐ น.

รถสาย 99 (รถ บขส.) เที่ยวแรกเวลา ๐๘.๐๐ น. เที่ยวสุดท้ายเวลา ๑๔.๐๐ น. วิ่งวันละ ๑๐ เที่ยว อัตราค่าโดยสารคนละ ๓๖ บาท

๒. เส้นทางกรุงเทพฯ - รังสิต - องครักษ์ - นครนายก
รถโดยสารปรับอากาศชั้น ๑
รถสาย 920 (กรุงเทพฯ - นครนายก - ปราจีนบุรี) . . . . . วันละ ๓ เที่ยว เวลา ๐๕.๕๐ น. , ๑๐.๓๐ น. , ๑๗.๐๐ น.


รถสาย 921(กรุงเทพฯ - อรัญประเทศ) เที่ยวแรกเวลา ๐๕.๐๐ น. เที่ยวสุดท้ายเวลา ๑๖.๓๐ น. วิ่งวันละ ๘ เที่ยว

รถสาย 99 (รถ บขส.) วันละ ๒ เที่ยว เวลา ๐๖.๐๐ น. และ ๑๔.๓๐ น. อัตราค่าโดยสารคนละ ๕๓ บาท

รถโดยสารธรรมดา
รถสาย 920 (กรุงเทพฯ - นครนายก - ปราจีนบุรี) . . . . . วันละ ๒ เที่ยว เวลา ๐๕.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐ น.


รถสาย 921 (กรุงเทพฯ - อรัญประเทศ) วันละ ๓ เที่ยว เวลา ๐๖.๐๐ น. , ๑๔.๐๐ น. , ๑๖.๐๐ น.

รถ 99 (รถ บขส.) วันละ ๒ เที่ยว เวลา ๐๖.๐๐ น. และ ๑๕.๐๐ น. อัตราค่าโดยสารคนละ ๒๙ บาท

. . . . . นอกจากนี้ ยังมีบริการรถสายพิเศษ กรุงเทพฯ - องครักษ์ - โรงเรียนนายร้อย จ.ป.ร. แต่ไม่ผ่านตัวเมืองนครนายก เป็นรถปรับอากาศชั้น ๒ อัตราค่าโดยสาร คนละ ๔๐ บาท
Loading...